Фильм Raid (сериал)

Raid (сериал) (2000)

Интересные новостиФильмы

Общая информация | Участники | Жанр | Смотреть онлайн

Общая информация

Смотреть онлайн Raid (сериал)

Год выхода: 2000

Премьера: 18 июня 2000

Время: 504 мин. / 08:24 (504 мин.)

Бюджет:

Слоган:

Сборы в США:

Сборы в мире:

Сборы в России:

Ограничение по возрасту:

MPAA:

Участники фильма

В главных ролях фильма

 • Пекка Хуотари
 • Oiva Lohtander
 • Кай Лехтинен
 • Джюха Мюдж
 • Ossi Ahlapuro
 • Кирсти Ваананен
 • Miitta Sorvali
 • Туула Нюман
 • Мари Рантасила
 • Эско Салминен

Роли дублировали

  Главные участники фильма

 1. Сеппо Пяакконен
 2. Сулеви Пелтола
 3. Ристо Сэлми
 4. Пекка Хуотари
 5. Juhani Laitala
 6. Oiva Lohtander
 7. Мартти Суосало
 8. Кари Сорвали
 9. Тайсто Реймалуото
 10. Кай Лехтинен
 11. Нора Риссанен
 12. Jorma Höri
 13. Anssi Pirttineva
 14. Стиг Йоханссон
 15. Kai Kylmälahti
 16. Юкка Холм
 17. Markku Hanhineva
 18. Ilkka Toiviainen
 19. Jussi Tunturi
 20. Seppo Sarkkinen
 21. Heikki Määttänen
 22. Джим Рату
 23. Rasmus Ilvessalo
 24. Jarkko Uosukainen
 25. Юха Салмен
 26. Вилле Мартикайнен
 27. Маркку Пулккинен
 28. Jaakko Kivistö
 29. Тимо Еранко
 30. Харий Нюканен
 31. Джюха Мюдж
 32. Aino Lehtimäki
 33. Хельге Херала
 34. Яркко Рантанен
 35. Кайя Пакаринен
 36. Paavo Pentikäinen
 37. Ossi Ahlapuro
 38. Rita Tainola
 39. Анна Питкямяки
 40. Яри Пехконен
 41. Юкка Сипиля
 42. Юкка Карккайнен
 43. Kylli Köngäs
 44. Кирсти Ваананен
 45. Тарья Кейнянен
 46. Антти Аро
 47. Miitta Sorvali
 48. Туула Нюман
 49. Markku Maalismaa
 50. Мари Рантасила
 51. Эско Салминен
 52. Дж. Кристоффер Слотт
 53. Olli Ikonen
 54. Матти Оннисмаа
 55. Пертти Векстрем
 56. Тапио Лииноя
 57. Минна Коскела
 58. Матти Пенттила
 59. Aarno Sulkanen
 60. Антти Пяккенен
 61. Ристо Аалтонен
 62. Jari Hietanen
 63. Johannes Korpijaakko
 64. Heli Sutela
 65. Тимо Хейнянен
 66. Jaakko Kytömaa
 67. Ari-Kyösti Seppo
 68. Хейкки Куянпяя
 69. Реа Мауранен
 70. Mira Kivilä
 71. Лейф Вагер
 72. Pekka Ruohoranta
 73. Микко Каллио
 74. Marko Tiusanen
 75. Erja Manto
 76. Кари Маттила
 77. Ilkka Merivaara
 78. Аннели Паллас
 79. Пунти Валтонен
 80. Микко Мутру
 81. Voitto Nurmi
 82. Симо Морри
 83. Eelis Ilvessalo
 84. Tapio Piirainen
 85. Кари Нюканен
 86. Marko Ahokas
 87. Maria Yli-Kojola
 88. Микко Бострём
 89. Niina Nukari
 90. Каре Карккайнен
 91. Kari Kyrönseppä
 92. Vincent Ogu Okany
 93. Juha Rautanen
 94. Mikael Rejström
 95. Йорма Хелльстрём
 96. Ture Parviainen
 97. Pekka Marjanen
 98. Хайди Херала
 99. Тейо Элоранта
 100. Hannu Heikinheimo
 101. Anna-Maija Kotala

  Жанр и страна

  Страна фильма

Жанр фильма

Смотреть онлайн Raid (сериал) в хорошем качестве

Смотрите также: Los mochileros, Искушение